Category Archives: Tusun Pengidup

Betubuh Bisi enggau Nyera

Kitai Iban endang iya idup enggau adat kenau iya ari kandung. Maya indai kitai ngandung ke kitia, iya endang iya udah idup betatika adat, niti nali sempekat ti dipeturunka ngagai peturun Iban kenyau ari kelia menya.

Nyadi terubah indu nemu diri deka betubuh bisi tauka ngandung nya lebuh iya ngasaika diri badu tauka ngetu datai kain. Ba bulan siti ti nangkanka nya, enti iya nadai ga datai kain nya baru iya amat nemu diri ngandung. Iya pan lalu belabuh ngitung bulan diri ngandung ari bulan ti keterubah iya nadai agi tauka ngetu datai kain nya tadi.

Sereta kandung iya udah lega, indu pan lalu belabuh tauka berasai nyera. Lebuh indu nyera ,iya tetengukka mayuh macham utai dempa kelebih agi baka buah masam enggau mayuh macham utai ti enda kala ka diempa iya baka ke ngelama tu. Bisi sekeda nya empegal deka ngempa utai ti enda patut, baka temu tak tetenguka pending laki diri empu, tai manuk enggau utai ti bukai.

1

Sera tu naka ulih meseti dipantupka. Pemesai iya bisi dikenang dalam cherita asal ti ngenang Keling ti nempuh bemacham penguji sereta nyau besabung nyawa deka ngulihka Buah Binjai ti berundai panjai tampuk ti diseraka Kumang aya iya ngandung.

Advertisement