Monthly Archives: April 2015

Kepapas

Kelebawan kitai Iban enti runding enda diubah,

Merinsa kitai Dayak enti perangai baka ke udah,

Begulai di rumah panjai ati enda manah,

Begedi meda pemisi orang bilik sebelah,

Puas ati kepapas dilah selalu nyumpah,

Mulut seneka nyebut liur selalu beludah,

Ati balat bedengki ngagai diri serumah,

Ngembuan ati ensiban atau balut kamah.

Indu mayuh jaku ngelulu jaku petenah,

Nembiak balat jegak bejalai niti rumah,

Ruai alai begagai gelegar abis patah,

Nganu bala penghulu kaban tuai rumah,

Madah sida jai adat ati enda manah,

Nyebut diri kediri deka pechah rumah,

Berebut nyadi tuai ngulihka upah,

Tuai tusah besai meda ulah enda berubah.

Patut kitai berunding miting diri serumah,

Peda kitai China kaya bulih mudah,

Duit ukai mimit penuh besarah-sarah,

Melayu baru nemu pandai megai perintah,

Ati sida segempung nadai pechah belah,

Tambi balat mereti nyual raban rempah,

Patut kitai nunda teladan ulah ke manah,

Nitih sebulih-bulih ajar ari perintah.

Enchuri mali mati disumpah Tuan Allah,

Penemu kitai adu perangai patut ubah,

Nembiak anang jegak mantah tuai rumah,

Nyabung badu agi enggaika kitai suah alah,

Bejudi anang sekali perintah ngumbai salah,

Badu kitai ngirup arak rua ngasuh mutah,

Laban mabuk kitai buruk jaku pan deka mangah,

Enggai orang ninga, semua kitai serumah.

Pantun asal dikarang Niang Dunging Anak Gunggu ari Nanga Ulai, Rimbas Ulu, Debak, Betong.)

Advertisement