Betubuh Bisi enggau Nyera


Kitai Iban endang iya idup enggau adat kenau iya ari kandung. Maya indai kitai ngandung ke kitia, iya endang iya udah idup betatika adat, niti nali sempekat ti dipeturunka ngagai peturun Iban kenyau ari kelia menya.

Nyadi terubah indu nemu diri deka betubuh bisi tauka ngandung nya lebuh iya ngasaika diri badu tauka ngetu datai kain. Ba bulan siti ti nangkanka nya, enti iya nadai ga datai kain nya baru iya amat nemu diri ngandung. Iya pan lalu belabuh ngitung bulan diri ngandung ari bulan ti keterubah iya nadai agi tauka ngetu datai kain nya tadi.

Sereta kandung iya udah lega, indu pan lalu belabuh tauka berasai nyera. Lebuh indu nyera ,iya tetengukka mayuh macham utai dempa kelebih agi baka buah masam enggau mayuh macham utai ti enda kala ka diempa iya baka ke ngelama tu. Bisi sekeda nya empegal deka ngempa utai ti enda patut, baka temu tak tetenguka pending laki diri empu, tai manuk enggau utai ti bukai.

1

Sera tu naka ulih meseti dipantupka. Pemesai iya bisi dikenang dalam cherita asal ti ngenang Keling ti nempuh bemacham penguji sereta nyau besabung nyawa deka ngulihka Buah Binjai ti berundai panjai tampuk ti diseraka Kumang aya iya ngandung.

Advertisement

18 responses to “Betubuh Bisi enggau Nyera

  1. Nama agi utai ti diseraka urang indu ti nyelaie amat alu tusahka diulihka sida ka laki?

  2. Bisi leka timang sera nuan ngal?

  3. Ulih nuan nulis senentang Gawai Tuah?

  4. Bisi leka renong kayau, renong ngayap ngau renong sabong nuan ngal?

  5. Nama nguna malam ngayap udah bisi gawai besai tungaka Saribas din? Amat urang ti parai begunaka ambai ngiring niti Titi Rawan maya mansang ka sebayan? Ambai dikemendar tama alam sapat urang ti parai nyak dinga aku.

  6. Nyera tu nyadi ba kitai Iban aja tauka bisi nyadi ba bansa bukai? Nama kabuah urang indu nyera enti betubuh bisi? Biological needs?

  7. Nama ajat ke ba atas blog nuan tu?

  8. Amat bisi nyera urang indu ti betubuh bisi ari penemu saintifik? Tauka urang indu nyak minta utai ka diseraka nyak ari laki sida laban minta penyayau ari laki sida?

Kitai Iban sigi patut bekunsika buah penemu ti manah enggau pangan diri, baka ke beduaka lampang rusa, bebagika lampang babi, ngenjuk lampang pelanduk, betetakka lampang bayak. Ngambika utai ti berat tau nyadi lempung, utai simpi tau segala, utai bingkuk tau lurus. Bekunsi kitai buah penemu ti manah enggau pangan diri ngambi ke bansa kitai tau pegari ditemu dunya, bediri sama tinggi, duduk sama pemaruh enggau bansa bukai. - Nadai salah mejah seruri, sigi endang dianti-anti. :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s