Syarat Am Kemasukan Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Iban) Dengan Kepujian


IJAZAH SARJANA SASTERA (BAHASA IBAN) ) SECARA PENYELIDIKAN

 1. 1.       SYARAT AM KEMASUKAN

                  Ijazah Sarjana

 1. Ijazah Sarjana Muda dalam dengan Kepujian dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 atau PNGK yang boleh dipertimbangkan oleh Fakulti, dari Universiti Pendidikan Sultan Idris atau ijazah yang setara dari mana-mana institusi pengajian tinggi; atau
 2. Kelulusan lain yang diiktiraf oleh Senat; dan
 3. Memenuhi syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh Fakulti yang berkenaan jika berkaitan.
 4. Siswazah antarabangsa disyaratkan Lulus TOEFL 550 atau IELTS 6.0 kecuali siswazah yang mengambil bidang pengajian Bahasa Melayu atau bidang pengajian yang menggunakan Bahasa Melayu.
 1. 2.       SYARAT KHAS PROGRAM
  1. Calon boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Iban.
 1. i.        KAEDAH PELAKSANAAN PROGRAM
  1. Program dikendalikan secara penyelidikan sepenuhnya yang melibatkan cadangan kajian, penulisan tesis, seminar dan penerbitan. Pelajar boleh diminta untuk mengambil kursus-kursus tertentu sebagai audit atas cadangan Fakulti.
  2. Tesis boleh ditulis dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.
 1. i.        PENILAIAN / PEMARKAHAN PROGRAM

                  Ijazah Sarjana

 1.                                        i.      Seorang pelajar hendaklah mengemukakan satu tesis tidak melebihi 60,000 patah perkataan.
 2.                                      ii.      Tesis akan diperiksa oleh dua (2) orang pemeriksa yang terdiri daripada seorang Pemeriksa Dalam dan seorang Pemeriksa Luar yang dilantik oleh Senat berdasarkan pencalonan dari Fakulti.
 3.                                     iii.      Penyelia boleh hadir sebagai pemerhati serta memberi pandangan (jika perlu) kepada Jawatankuasa Viva.
 4.                                    iv.      Urusan pengendalian peperiksaan tesis hendaklah dibuat oleh Institut Pengajian Siswazah.
 5.                                      v.      Laporan penilaian tesis oleh Pemeriksa Dalam dan Pemeriksa Luar hendaklah berpandu kepada Borang Penilaian Tesis.
 6.                                    vi.      Laporan Pemeriksa Dalam dan Pemeriksa Luar hendaklah dihantar kepada Institut Pengajian Siswazah sebelum Viva diadakan.
 7.                                   vii.      Ahli Jawatankuasa Viva terdiri daripada:
 • Pengerusi: Dekan Fakulti atau wakilnya
 • Ahli: Pemeriksa Dalam
 • Ahli: Pemeriksa Luar
 • Ahli: Dekan Institut Pengajian Siswazah atau wakilnya

viii.      Perakuan penilaian tesis oleh Jawatankuasa Viva hendaklah dibentangkan untuk kelulusan Senat bagi:

 • menganugerahkan Ijazah Sarjana kepada pelajar tanpa pindaan kepada tesis; atau
 • menganugerahkan Ijazah Sarjana kepada pelajar tertakluk kepada pembetulan kesilapan kecil seperti kesilapan taip, ejaan, tanda baca, memperjelaskan fakta, hujah dan kesimpulan seperti yang disyorkan oleh Jawatankuasa Viva. Calon diberi masa tidak melebihi tiga (3) bulan untuk memperbaikinya. Pembetulan tesis hanya perlu oleh Penyelia sahaja; atau
 • menganugerahkan Ijazah Sarjana kepada pelajar tertakluk kepada pembetulan kesilapan sederhana besar seperti memperjelaskan fakta, hujah dan kesimpulan serta menulis semula sebahagian daripada tesis seperti yang disyorkan oleh Jawatankuasa Viva. Calon diberi masa tidak melebihi enam (6) bulan untuk memperbaikinya. Pembetulan tesis hanya perlu disahkan oleh Penyelia dan Pemeriksa Dalam jika diputuskan dalam Mesyuarat Viva; atau
 • menganugerahkan Ijazah Sarjana kepada pelajar tertakluk kepada pembetulan kesilapan besar seperti menganalisis semula data, membuat semula kesimpulan dan menulis semula sebahagian tesis. Tesis yang diperbaiki ini perlu diperiksa semula dan diperakukan oleh Jawatankuasa Viva. Calon diberi masa tidak melebihi dua belas (12) bulan untuk membuat pindaan atau;
 • Gagal dan tidak dianugerahkan ijazah Sarjana.

ix.            Gred Tesis

Gred berikut boleh diberi untuk pencapaian sesuatu tesis:

 • Lulus, atau
 • Gagal

*** Tanya silik tau dipanjaika ngagai aku ba laman twitter @AllenCharlie

Advertisement

18 responses to “Syarat Am Kemasukan Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Iban) Dengan Kepujian

 1. terima kasih ngagai nuan laban udah bekunsi pekara tu.

 2. Enti ari SPM, bakani bala tau apply sarjana muda bahasa Iban ari maktab perguruan?

 3. salam, aku erin…major sejarah tang minor Iban ba UPSI…taja pen aku ari bansa bukai, tang ketegal ke bisi pengerindu deka belajarka bahasa Iban, kelebih agi bahasa Iban nya empu mayuh dikena ba menua kitai Sarawak…aku amat temegah ati laban nadai nyangka bisi platform baka website tu…mayuh ga kereban ti manah, lalu kereban tu nyadi penyanding ngagai aku lebuh maya bisi kuliah..terima kasih ngagai nuan…

  • Terima kasih. Lalu ngagai ruai facebook aku – http://www.facebook.com/ibanpedia

   • AKU KALA NYADI PELAJAR UNIMAS TAPI BADU BELAJAR LABAN BISI PENANGGUR . BA UNIMAS BISI PROGRAM PENGAJIAN BAHASA IBAN TAPI AKU ENDA ULIH NGAMBI KURSUS NYA LABAN KALA NGAMBI PERESA BAHASA IBAN MAYA PMR,NYADI STATUS AKU BA UNIMAS MAYA NYA, ENDA LAYAK UNTUK NGAMBI PROGRAM BAHASA IBAN. DIATU AKU KA NEMU KENI KA NGAMBI PROGRAM BAHASA IBAN UNTUK NYADI PENGAJAR BAHASA IBAN EMPU? ENTI BISI,KATI BAKA PROGAM NYA PJJ ATAU SEPENUH MASA? TERIMA KASIH ATAS PENEMU NUAN. SAMA NGEMANSANG KE BANSA KITAI.

   • Enti enda silap aku, pengajian bahasa iban ba unimas lebih agi ngagai sukut antropology kaji sosial. Bakih aku Prof Madya Nelson Ilan enggau orang ngajar dia… Lalu master ti bisi ba upsi baka ke diatu tu ukai master EDu, iya master sastera, lalu baka ke diatu iya digaga sechara pansik (by research).

 4. uhm, kati enti baka aku bisi degree tang ukai ari linguistic tauka yang berkaitan enggau bahasa ulih kah ngambi?

  • Laban ke baru, tu mih “intake” ti keterubah, nyadi bansa 1st degree nya enda entu berat endar (enda meseti iya pasal sastera), tang pemanah pointer maya 1st degree diambi kira.

 5. deka nnya nuan.kt baka course bhsa iban ba upsi tu.education tauka bakani.laban aku diatu bisi degree counseling education ulih kini alu memohon course tu..taja pia bakani ngau posting nti udah ambis master dlm bhsa iban tu.bc peluang utk posting?.terima kasih.ngarap nuan ulih mri komen lalu malas ba email aku dia..naphsondaniel@rocketmail.com

  • Tu sarjana sastera. Ukai sarjana pendidikan. Enti nuan bedau posting, tau minta diploma pendidikan lepasan ijazah bahasa iban. Diatu benung buka, ungkup 30 iku aja. Interview dulu… Penerang silik ba fb aku. Fb.com/ibanpedia

 6. Salam…ka mantai ke tanya aku mimit neh…kati ba taun 2014/2015 tu bc x muka kusus sarjana dalam jaku iban kini?laban bisi ati deka nyambung pelajar baru ba kusus jaku kitai…terima kasih..

 7. elizabethsilai

  selamat lemai.. aku elizabeth lepasan dgree bahasa melayu ari uitm. aku bisi 2 iti tanya
  1. aku benung minta master ba upsi.. keliru ga enggau tajuk cadangan utk master… maya dgree aku ngaga thesis pasal perbandingan sempama iban ngan peribahasa melayu. t bisi buah runding, tau knsi ga.
  2. aku baru nemu bisi dpli bahasa iban.. lalu tanya aku, ag buka ka?

  tq…

 8. Kati baka aku ke udah bulih sijil spm lalu bulih A ba subjek bahasa Iban tu deka minta belajar ba upsi ngambi bahasa Iban ulih enda kini ?

Kitai Iban sigi patut bekunsika buah penemu ti manah enggau pangan diri, baka ke beduaka lampang rusa, bebagika lampang babi, ngenjuk lampang pelanduk, betetakka lampang bayak. Ngambika utai ti berat tau nyadi lempung, utai simpi tau segala, utai bingkuk tau lurus. Bekunsi kitai buah penemu ti manah enggau pangan diri ngambi ke bansa kitai tau pegari ditemu dunya, bediri sama tinggi, duduk sama pemaruh enggau bansa bukai. - Nadai salah mejah seruri, sigi endang dianti-anti. :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s