Daily Archives: July 22, 2011

Iban – Ukai Lanun, tang Pengayau. (Iban – Not Pirates, but a Head Hunter)

Pengawa aki kitai bansa kelia ke ngayau mulau lalu ngulihka pala munsuh semina nyadi ka buah kenang buah randau bala kitai nembiak rebak baru diatu. Kitai temegah ka diri peturun raja berani – tang, naka ni penemu kitai entang pengawa ka dikumbai orang ngayau? Nama kebuah Iban kelia ngayau? Nama kebuah bala Rajah (Brooke) ngelar kitai Dayak Laut (Sea Dayak), lalu lebih agi ngumbai kitai Iban kelia – Lanun.

Bala kitai Iban kelia ngayau laban ketegal ka deka begiga ka dengah enda patut amat dikumbai James Brooke perumpak tasik (pirates/lanun) rambau maia nya suba.

Pengawa ke bepumpung ka pala munsuh nya siti isu ke balat amat sensitif lalu jarang bendar dikenang nembiak rebak baru diatu. Taja pia, nadai kebuah kitai nyeliah kediri ari ke bekenang ke pekara ke semina tinggal kenang nyadi sejarah sereta legasi aki ini kitai dulu menya.

Kebuah pia, taja pan kitai Iban agi temegah ati ngembuan tusuk enggau tampun (jaku kelaung kena nyebut pala munsuh ke udah disalai atas pedilang) pala nya mina nyadi ka tanda penuduk aki ini kitai kelia ke udah bulih dengah, tau kayau tauka tau serang.nyadi ke lambang tauka ke tanda kitai tu meh purih turun raja berani.

Taja pan antu pala nya agi mayuh digantung ke sebelah ruai rumah panjai kitai (bisi sekeda disimpan ba atas sadau, lalu dipantaika semina maya pengerami), mayuh macam bengkah ga bala jerita bisi ditusui bala sida ke tuai, tang agi mayuh mega kitai bansa empu sereta enggau raban bansa bukai bedau tentu nemu nama kebuah aki ini kitai kelia gagit matak kayau enggau serang, lalu ngejungka iya nyadi siti adat asal ke balat dikemeranka bansa kitai iban rambau maya nya kelia.

Sagam ati aku, enda kelalu jauh enti aku madah ke kitai rebak kediatu endang mayuh deka nemu enggau silik serta dalam ke agi nama kebuah aki ini kitai kelia balat bendar gagit deka ngayau, ngiga dengah mumpung pala munsuh.

Nyadi pala tu besai bendar guna ia, ka mayuh bengkah pengawa enggau pengerami asal kitai bansa iban. Enti bala diri sebilik bisi mati tauka lesi bebadi ninggal ka diri sebilik, mina pala ke baru diketas ulih kena muai ulit, nyadi nyak adat lama kitai menya. Kemaia ari tu kitai nadai belandik ke adat baka nya agi. Nyadi lebuh maya ke ngulit, semua utai enda mujur dipejalaika kitai Antu pala nya mega ulih diguna kena ngenselan rumah panjai ke ngulit nya. Mayuh agi pala, manah agi ga taun umai, bulih agi ga padi.

“Antu pala nya mega enti nitih ke pengarap lama kitai iban,ulih dikena kitai nyaga rumah panjai nya ari semua utai jai. Lalu lebuh maya bisi gawai tauka pengerami, bala sida ke indu deka bebaika antu pala nengah ruai enggau tempuan laban ngayanka pemerani apai enggai menyadi lelaki sida. Rambau maya nya kelia, sigi enda dipalik sida ke dara enti bala bujang nya nadai dengah bedau kala mumpung pala munsuh.

Atur ngemeranka pengawa ngayau sereta bepumpung pala munsuh, siti ari adat asal kitai Iban kelia ke balat kena sebut sereta nyadi siti pekara dipebasa lalu ngemesaika bansa Iban rambau nya, nya siti pekara ke nentuka pemerani sereta penuduk bala lelaki rambau nya.

Bala lelaki ke udah bulih dengah dalam kayau senang ngiga indu ka bini. Kelimpah ari pengeran enggau pengering ati bala Iban deka bepantap ngelaban munsuh, antu pala nya mega tau ngenataika kuasa enggau lebih agi pemerani ngagai orang ke bulih iya.

Bala kitai Iban rambau mayanya kelia mega bepengarap ke antu pala nya tau mega mai pengering ati, ati takut tau nyadi berani,ngering ke tulang enggau semengat kitai, pemanah ulah enggau pengaya pengeraja ngagai rayat sekayu rumah panjai ke nyimpan antu pala nya. nyadi kitai bansa dunya ke moden kediatu jauh udah ninggal ke pengarap nya. rambau kitai kemaya ari diatu bebaika degree, setipikit, kerita besai enggau rengka pengaya bukai, lelaki dulu kelia mai pulai kerumah panjai diri empu utai ulih sida dalam kayau enggau serang – antu pala, kena ngiyas rumah panjai sida lalu nyadi ka batang pengaga sereta pengangkun enggau pengandal ati bujang kelia ti begelar raja berani.

Tang anang salah runding, bala aki ini kitai kelia, nadai ngepunka pengawa bekayau enggau bepumpung ke pala ari tegal pengerindu enggau peneka ati sida, tauka tegal sida enggai nadai tropi dibai pulai kerumah ari pejalai matau menua tauka pegi.

Kebuah pengawa nya dikemeranka maya nya suba, laban menua nadai adat ke menyana, nadai perintah megai sereta ngempung menua. Nya alai tegal nya, semua raban bansa bebunuh ke pangan diri.

Utai ke bakanya sigi teleba nyadi ba sebarang alai menua nadai perintah megai, nadai perintah ngempung.dini-dini endur ba menoa kitai enggau menoa urang bukai,utai tu sigi enda ulih diseliah ke rambau maya nya suba.

Chunto utai tu bisi nyadi mega ba bala bansa Arab Jahiliah (Rambau Dark Ages) sebedau penatai pengarap Islam ngagai menoa Timur Tengah sereta mayanya mega menoa China agi balat belaya berebutka kuasa enggau pangan diri, nya rambau maya Confucius sereta sepengudah Confucius tauka Kong Fu Tze.

Nyadi bansa kitai Iban laban ada ngemai darah berani, enda ulih ngetan ati enggau darah mangah, nyaga sereta nerabai diri empu ari kena kayau raban bansa bukai. Nya kebuah kitai iban udu ngayau mulau.

Pengawa ngayau mulau kitai iban tu kelia, bepun ari kitai Iban balat selalu dialahka siti raban bansa di Borneo ditu dikumbai urang Kantu. Beduduk ari ke selalu kena serang sereta dikayau Kantu, bala Iban kelia belajar nyaga bansa diri lalu kejung ke kitai iban mujur ngalahka menua Kantu, sereta enggau munsuh bukai ke bisi ngempang jalai bansa kitai iban rambau maya nya kelia.

Laban ke belajar ari pengasar munsuh, iya nya bansa Kantu, rambau maya nya mega, bala kitai Iban ukai semina munuh munsuh, tang mega ngetas pala munsuh iya nya dipumpung lalu ngemai pala nya pulai, lalu disalai pala nya enggai ka buot. Pala ke udah diketas ari tubuh lalu disalai nya dikumbai antu pala, lalu nyadi ka batang pengandal sereta pengangkun ati bala bujang – enggau sida ke dara.

Antu pala nya mega dikena aki ini kitai kelia ngelensan semengat bala kitai Iban ke udah dambi munsuh pala, lalu ka pengering semengat bala manuk sabung kitai Iban ke udah rebah alah laban munsuh, sereta ka peransang bala sida manuk sabung ke agi idup, sereta agi enggau ngayau. Ngicha ke ati sida enda mudah takut, nangi, rawan ke munsuh. AGI IDUP AGI NGELABAN…

Sebedau penatai Rajah Brooke kelia, bala Iban sigi udah berengkah ngemeranka pengawa ngayau lalu bambika pala munsuh laban lebuh ti keterubah iya kitai iban baru datai melunggang ari menua Kapuas ngagai menua Sarawak kitai iban enda diterima bala bansa bukai ke udah nguan menua ditu,ngambi ke banding baka ba Batang Ai. Bansa ke bemunsuh enggau kitai Iban maya baru datai di Sarawak nya tebal agi baka bansa Ukit, Seru, Beketan (tauka Bukitan) enggau bansa bukai ke mayuh udah punas.

Ketegal ke baru deka berimba mungkal menua, mayuh bala kitai Iban mega parai ketegal besatup enggau munsuh rambau maya nya kelia.

Uji kitai berati ke cherita Beti bensumbar Brauh Ngumbang enggau indu penama Remampak kena kitai manding ke kitai d’alahka Bukitan. Nyadi Remampak tu balat bendar ngulitka apai iya ke udah dibunuh Bukitan.

Nya alai laban meda pemerinsa indu dara nya ngulit, Beti lalu malas pemati apai Remampak lalu mumpung pala bansa Bukitan ke udah munuh apai indu nya. Bukitan ke dipumpung iya pala nya mega ketuai bansa Bukitan.

Nya alai tu ngayanka pengawa bala kitai Iban kelia enda seneka ati bepumpung ngayau mulau bala munsuh, tang beduduk ari tegal ke menyana enggau meruan, lalu enda mungkal orang sengapa.

Penemu enggau ulah kitai iban nya meh ke udah ngemunka bala kitai Iban mansang berani lalu ngejung ke iya diketakutka bansa bukai rambau maya nya kelia. Laban enda ulih terus ngidupka diri, nyengkaum mungkal menua baru alai bumai betupi, atur bekayau enggau bemunsuh nya terus dikemeranka laban antu pala nya besai guna dalam dunya pengarap lama, kelebih kena ngading bala sida Keling enggau raban iya enggau dunya sosio-politik rambau nya.

Ngambi ke banding kitai dalam jaku bukai, pengawa begiga ke pala tu udah nyadi sebagi ari jalai pengidup sereta adat asal kitai Iban rambau maya nya kelia, dalam scenario dunya anarki nadai beperintah alai mensia bepangai minta gempung “munuh enggaika kena bunuh”. Darah sigi dibalas enggau darah.

Laban ketegal kitai bansa Iban ke enggai alah laban bansa bukai rambau maya nya kelia, sida lebih pragmatik ari bansa bukai, reti nya nyau ngujung ke kitai iban nyerang dulu, sebedau kitai iban diserang maya enda sedia, tauka munuh sebedau dibunuh enda ngadang, iya nya siti jalai idup survival ke dipelajar sida jauh dulu ari bansa bukai.

Sir James Brooke ke datai keterubah iya ba tanah Sarawak kena 15 Ogos taun 1839, datai ba maya menua tu kelia agi balat bendar kacau serta siga.

Lebuh iya mula nyadi Rajah keterubah menua Sarawak dalam taun 1841, Brooke orang keterubah ngumbai bala kitai Iban ke ngelaban perintah tu perumpak tasik (‘pirates’) tauka dalam jaku Melayu lanun, iya nya orang ke ngalahka kapal tegal deka ngambi perapasan.

Taja pan perintah Belanda ke merintah menua Sambas ba Kalimantan Borneo enggau Sultan Brunei maya nya enda kala ngumbai bala Iban tu perumpak tasik, Brooke ngena jaku nya laban iya bisi utai deka diulih ke iya empu ti ngenatai ke penguntung ngagai ia empu rambau maya nya kelia.

Nya alai lebuh penulis bup ari menua tasik baka Pringle, Runciman enggau bala orang bukai ke nulis pasal “Battle of Beting Maru” dalam taun 1849, sida ngumbai bala raban kayau Iban betuaika Linggir ‘Mali Lebu’ nya perumpak tasik, laban bepanggai ba pemadah enggau rikot ari perintah Brooke maya nya.

Nyadi cherita ari sepiak bala sida Linggir maya nya enda kala ditemu mensia mayuh tauka pemacha laban nadai kala ditusui.

Kati amat ka enda bala Iban maya nya nyadi perumpak tasik munyi ku Brooke? Ba penemu enggau runding aku,ko aku, nadai kitai Iban nyadi perumpak tasik, nadai kala. Kitai Iban maya nya mina gauk deka ngayau aja, mumpung pala tang ukai deka ngerampas perapasan nyadi perumpak ba tasik.

Endang sigi amat bisi bala kitai Iban ari menua Saribas ngiga munsuh ngena perau kayau nebing tasik, kekadang bekayuh ngeluie Beting Maru, lalu bisi nguji nebing tasik ngagai selatan Borneo, ngagai Sambas. Tang sida nya ukai deka nerumpak; sida semina begiga ke pala munsuh kedengah sida iya.

Sejarah mega nyukung penemu pasal perau kitai Iban kelia ke enda ulih kena nerumpak sereta enda taan dikena nyadi perumpak tasik.

Rambau maya nya,kitai iban sigi nemu perau kayau kitai nadai banding enggau perau sereta kapal dikena bala lanun tauka perumpak tasik ke bendar baka sida bansa Sulu, Illanun, Natunan enggau bansa perumpak bukai.

Ka tambah nya mega bala kitai Iban enda teleba ba tasik lalu sigi ukai orang diau ba tasik – enda aku nemu kebuah Brooke tau ngangau magi ngelak kitai iban ngena nama Sea Dayak (Dayak Tasik) –pendiau pengidup kitai iban sigi ari kelia menya nyentuk ke saritu sigi enda besangkut paut enggau tasik, laban sigi teleba ba menua ulu, ba dalam babas tauka ba batang ai numbas iya pemesai.

Nya alai sekeda perau kayau bala sida ketuai kitai iban ke enda kala lebu enti ngayau mulau ke abis pechah sereta karam laban sengayuh kapal H.E.I.C.S. Nemesis ba Beting Maru,perau kayau nya sigi ukai digaga kena pengawa nerumpak ba tasik. Perau nya mega enda chukup pemesai mai raban perang sereta kayau besai Iban, lalu tentu nadai alai ngengkah perapasan enti sema sida nerumpak ngambi perapasan.

Naka ke ditemu ba menua Saribas, Krian tauka Batang Rajang enggau ai bukai, nadai kitai Iban bisi madah sereta ngayanka perapasan ulih nerumpak ba tasik. Mina utai ke bisi dipeda ba sebalah rumah panjai kitai Iban nya rengka beli magang, baka sida bedil, setawak enggau utai bukai.

Kebuah pia, laban aki ini kitai ukai perumpak tasik. Sida mina gauk deka ngayau lalu mai pala munsuh pulai. Antu pala ke udah disalai nya aja meh perapasan ke bisi digantung kitai Iban ka pengingat orang tuai kelia sereta kena ngingatka kitai pasal adat asal sida kelia, ke udah dibuai ketisi dilengka ke kitai rambau dunya moden diatu. Kebuah pia, laban sida ukai penyamun tasik ngiga perapasan tang orang gila kayau ngiga pala munsuh.

Tang enti nitih sekeda bup, Brooke enda kala ngumbai bala Iban Sebuyau perumpak tauka penyamun tasik, taja pan bala kitai ari Sebuyau bisi sama enggau ngayau bepumpungka pala munsuh. Nama kebuah Iban Saribas aja dikumbai perumpak tasik?

Diatu, berindik ari rintai utai ke nyadi bekau nya, baru kitai nemu kebuah iya ngaga bakanya – James Brooke ngena jaku ‘pirates’ tauka perumpak tasik laban iya begunaka sukung perintah British dalam nyapai juluk ati iya naluk menua Sarawak.

Dalam taun 1888, taja pan James Brooke udah nadai agi, Perintah British bisi nyain siti sempekat deka nyaga menua Sarawak ari kuasa bukai. Kebuah pia, laban sida takut Belanda enggau Sepanyol naluk menua Sarawak. Rambau nya Belanda udah megai Kalimantan Borneo enggau Jawa lalu Sepanyol udah megai menua Pelipin.

Nya alai, amat meh bala kitai Iban balat diketakutka dulu menya tegal sida gagit matak kayau lalu mumpung pala munsuh, ke ngejungka pengawa bakanya balat dibantah lalu ditagang perintah Brooke, taja pan nya sigi nyadi adat asal lalu sebagi ari jalai pengidup maya nya, dikemendar ulih adat asal bansa enggau semua bansa petara, jelu enggau antu ke nyaga semengat sereta pendiau Iban rambau nya.

Sida gaga dikumbai orang bujang berani, mayuh dengah lalu gagit deka bepumpung pala munsuh, tang aki ini kitai menya enda ngaku diri dikangau orang perumpak tauka penyamun tasik.

Kitai ke rebak baru tu, salah munyi jaku enda meh tau ngetu ngayau. Tang kitai ukai ngayau ketegal ka mumpung pala munsuh. Kitai ngayau mumpung bala pemandai bala penemu. Kitai mesti gagit ka mumpung pala SPM, pumpung gak pala Diploma, udah nya pala Degree, lalu anang berenti, gagit kitai sampai terpumpung ke pala PHD.

Sida ke lama ngayau ngena ilang ngena duku, kitai ke baru ngayau ngena pemandai ngena penemu.

Oooo Haaaaaa!!!

Iban Longhouse Architecture

Trace back my posting history, the very last were written back to the end of last year. So this is my 1st posting for the year 2011. I’m sorry for being such a lazy butt but half of the 2011 have been a busy months for me. But anyway, thanks to those who came and stop by my blog though there haven’t been any updates for last 7 months.

Today, I’d like to answer the questions that have been popped in my email for several times, –  Longhouse Archutecture

I’m sorry to keep you waiting (those who asked) – Thus, I recommend that if you have questions that need a quicker response, please ask me via twitter at http://www.twitter.com/AllenCharlie ( @AllenCharlie ).

        One of the common social-cultural characterisrics shared by the indigenous communities of Borneo is their dwelling structure – The longhouse architecture, where a whole village lived under one roof with each family owning individual apartment and its related space. 

I will explain the respective functions of the basic structure of every longhouse.

1. Tanju (Open Gallery):
The space used for this part is mainly for activities that require the use of outdoor and sunshine, such as drying rice, pepper, othet crops and clothes. Here it is also used for ceremonial performances during ritual festivals (Gawai) such as offering (Miring).

2. Ruai (Rofted Gallery):
This is the covered gallery for multi-purpose daily avtivities, such as mending tools, making fishing nets, weaving mats or ceremonial blankets (pua kumbu). It is also a place for meeting, entertaining visitors to the longhouse. It is a sleeping area (Pantar) for unmarried men, and male visitors. Ritual performances are also conducted here, especially for funeral ceremonies (Rabat). It can be said that the ruai is one of the most important aspects of longhouse living that provide space for interactions between residents (Randau Ruai), especially for bringing up children and their schooling in customs and cultures of the community.

3. Tempuan (Common Walkway):
The narrow space that is between the bilek and the ruai that runs lengthwise from one end of the longhouse to the other is known as tempuan. This space is in fact the proper passage-way along the longhouse. It is an accepted practice to walk along this passage rather than use of ruai when one move from one bilek to the otger. The reason for this is that the tempuan is commonly owned, whereas the ruai spaces is individually owned by the family that has the ruai facing their bilek. At the end of the tempuan are the entrances that lead to the house ladders (Tangga Rumah). In the past when rice has to be milled manually, the women folks used the tempuan as a place to husk (Nampi) and pound (Nutuk) the rice.

4. Bilek (Family Apartment)
This is the family room for members to have their meals and privacy, when they wish to be away from the rest of the household. It is the place where the family’s heirloom and properties are kept, such as tajau etc. Married men and women folks sleep in there. Here also is where cooking is done and the family has their meals. In some modern longhouse, the apartment inside is large enough to have several divisions to serve as saperated bedrooms.

5. Sadau (Loft):
The loft is mainly use for storing farm implements and the year’s rice supply of the family. It was used in the past as sleeping place for the family’s young unmarried women. Nowaday, modern longhouses use the loft as family’s bedroom. Some longhouse kept the tradition passed down enemy’s head (Antu Pala) in this area, normally at the loft spaces of the head of the longhouse (Tuai Rumah).

The above are the different sections and individual functions of an Iban longhouse. 

In general, other Borneo’s ethnic longhouses have similiar section and functions. Iban’s longhouse example does give the general outline of longhouse architecture, and a general impression of longhouse living, that are common to all ethnic groups who have adopted the longhouse system.